2016-01-25

Boğaziçi Köprüsü bağlantısı Ortaköy Viyadüğü genleşme derzinin değiştirilmesi projesinde, Arfen'in ürettiği BE-400 modüler genleşme derzinin montajı yapıldı.