Çelik Köprü Genleşme Derzleri


Arfen çelik profil ve kauçuk contalı köprü genleşme derzleri, su geçirimsiz kauçuk ve çelik profillerden oluşan, genleşme hareketlerini sönümleyebilen bir derz sistemidir. Bu sistemdeki profiller müşterinin isteğine göre ekstrüzyon çekme profil veya kaynaklı yapma profilden oluşabilmektedir. 

Derz elemanında kullanılan kenar çelik profil ve bütün ankraj elemanları (ankraj plakaları, ankraj etriyeleri) minimum DIN ST 37–2 (EN 10025 S235 JRG2) kalitesindedir. Çok açıklıklı derzlerde boyuna orta profiller minimum DIN ST 52–3 (EN 10025 S355 J2G3) kalitesinde seçilmektedir. 

Genleşme derzi 12 m’ye kadar yekpare, 12 m’yi aşması durumunda ise İdarenin onaylayacağı boyda iki parçadan oluşacaktır. Genleşme derzi ek yeri taşıt yolu dışında olacak zorunlu hallerde taşıt trafiği etkisinin en az olduğu kesimde bulunacaktır. 

Korozyona karşı çelik profiller yüzey temizliği sağlanacak şekilde sa2 1/2 kalitesinde kumlama işlemi sonrası beklenmeden astar boyaları atılmış olacaktır. En az 80 mikron çinko esaslı astar ve üstüne en az 100 mikron klor kauçuk veya epoksi esaslı boya ile paslanma ve dış etkilere karşı kaplanacaktır.

Genleşme derzi tertibatında kullanılacak tüm kauçuk(NR- CR) elemanlar ilgili EN ve/veya DIN ve TSE normlarına uygun üretilmektedirler. 

Derz sisteminin su geçirimsizliği tek parça halinde uygun conta elemanı ile sağlanmaktadır. Conta elemanı bütün bir profil boyunca devam eden yuva içerisine birebir oturacak şekilde imal edilmektedir. Yüzey sularının aşağıya akması veya sızmasını kesinlikle engelleyecek şekilde, gerektiğinde (bakım, onarım, değiştirme) yerinden çıkarılabilir nitelikte, dinamik hareketler (trafik, sismik hareketler) nedeniyle yırtılmayacak, kopmayacak, yerlerinden çıkmayacak ve araç tekerlek yüzeyleri ile temas etmeyecek şekilde planlanıp imal edilmektedir. 

Arfen, demiryollarında kullanılmak üzere iki farklı genleşme derzi modeli geliştirmiştir. Genleşme derzi, yapısal olarak tek açıklıklı çelik genleşme derzi ile benzerdir. Ek olarak, derz boşluğu çakıl veya yabancı madde girişini önlemek için bir kapak (balast) ile kapatılmıştır. Ayrıca istenildiği takdirde daha yüksek hareket kapasitesi (> ±50 mm) ihtiyacı olan projelere özel olarak üretim yapılmaktadır.

Arfen, araçlar genleşme derzinin üzerinden geçerken ortaya çıkan gürültüyü azaltmak için ses izolasyonlu genleşme derzi modelini geliştirmiştir. Bu modelde sinüs plakalar kullanılarak trafik gürültüsünün önemli ölçüde azaltılması hedeflenmiştir. Araç tekerlekleri, sinüs plakalı genleşme derzlerinin üzerinden geçerken boşluğa düşmez ve böylece tekerleğin çarpma gürültüsü oluşmaz. 

Bir diğer geliştirdiğimiz model olan yüzeysel genleşme derzimiz (strip-seal), elastomerik beton ile birlikte kullanılarak hemen trafiğin açılması gereken yerlerde kullanılabilmektedir. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak 1 ile 5 saat arasında derzin üzerinden araç geçişine açılmaktadır. İsteğe göre normal beton ile birlikte kullanılabilir.