Kauçuk Köprü Genleşme Derzleri

Arfen çelik takviyeli kauçuk köprü genleşme derzleri , su geçirimsiz kauçuk ve çelik plakalardan oluşan, genleşme hareketlerini sönümleyebilen bir derz sistemidir. Bu sistemler fabrikamızda kauçuk elemanlar ve çelik plakaların yüksek ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile oluşurlar. Çelikten mamul kuvvetlendirme plakaları kauçuk malzeme ile vulkanize edilerek kompozit ve yüklere dayanıklı bir sistem oluştururlar. Bu üretim sistemi sonucu, ARFEN köprü genleşme derzleri, korozyona karşı garantili uzun ömürlü bir çözüm sunar. Kauçuk yüzey yağ, gres,petrol,güneş ışınları kar ve tuzlama kimyasallarına karşı dayanıklıdır.Bütün genleşme derzleri yapıdaki hareketleri ve genleşmeleri şekil değiştirerek sönümlemek üzere dizayn edilirler. Farklı ölçülerdeki genleşme derzleri, uygun korozyona dayanıklı galvanizli ankraj civataları ve kimyasal dübeller vasıtası ile betonarmeye her iki taraftan bağlanırlar. Yük, ısı reaksiyonlarını ve mekanik titreşimleri absorbe ederler. Yatay yükler (Araçların fren yapması sonucu oluşan , termal genleşmeler den kaynaklı uzama ve kısalmalar ve deprem yükleri sebebiyle oluşabilecek) kauçuk ve beton arasında sürtünme yolu ile kauçuğun şekil değiştirmesiyle karşılanır. 

ARFEN Köprü genleşme derzleri çelik altyapı üzerine de uygulanabilir. Kauçuk üst yüzey sebebi ile aynı zamanda daha az gürültü ve titreşim oluşur. 

Deprem yükleri, rüzgar , ısıl değişiklikler ve fren yüklerinden dolayı köprü kirişleri hareket ederler ve bu yüzden hareketli mesnetlere ve derzlere ihtiyaçları vardır. 

ARFEN kauçuk genleşme derzleri, kauçuk yapısı sebebiyle düşey deplasmanları da telafi eder. Düşey deplasmana sebep olan hareketler ve yükler için bu karekteristik çok önemlidir. Bu tip köprü genleşme derzleri yürüyüş yollarında alüminyum veya kauçuk dönüş parçaları ile kombine edilebilirler. 

Kauçuk genleşme derzi olarak, farklı hareket kapasitesine sahip beş tip modelimiz bulunmaktadır. Kauçuk genleşme derzlerimiz 2 metrelik modüller halinde üretilmektedir.

±25 mm'den ±135 mm e kadar olan deplasman ihtiyaçları için hızlı montaj ve konforlu sürüş imkanı sunar.