Sismik izolatörler

Yapının deprem yüklerinin azaltılması kavramına dayalı olarak ‘’Sismik izolasyon tasarımı ‘’ bir yapının deprem yüklerini aktarmadaki en etkili tasarım teknolojisi olarak kabul edilir. ”Sismik izolasyon tasarımı” sayesinde sadece yeni yapıların değil aynı zamanda eski yapılarında temel ile üst çerçevesi arasında özel izolatörler yerleştirilmesi yoluyla sismik izolasyon sağlamak artık mümkün. Müşterinin ihtiyacına göre kurşun çekirdekli, yüksek sönümleme kapatiseli tipler ve sürtünme tipi sismik izolatör mesnetler bulunmaktadır.


Kurşun çekirdekli izolatör mesnetler; Kurşun çekirdek, aşırı hareketler sırasında etkili sönümlemeyi kolaylaştırır. Kurşun çekirdeğin sönümleme kapasitesi % 25 den büyük olabilir.

Yüksek sönümlemeli kauçuk izolatör mesnetler; Yüksek sönümleme kapasitesi olan kauçuk mesnetler, HDRB özel bileşimli sönümleme özellikli kauçuk ve kauçuk tabakaları arasında çelik plakalı takviye edilmiş çoklu katmanlardan oluşur. Müşteri istekleri doğrultusunda dikdörtgen veya dairesel şeklinde imal edilebilirler.

Sürtünme tipi sismik izolatör mesnetler; Sürtünme yolu ile enerjiyi sönümleme mantığı ile çalışmaktadır. Bu izolatörlerin geri dönme özelliklerine göre sarkaç tip, düz yüzeyli sürtünme tipleri gibi çeşitleri bulunmaktadır.