Asma Köprüler İçin Ankraj Blok Sistemi

Asma Köprüler İçin Ankraj Blok Sistemi

Günümüzde asma köprüler Dünya’da en uzun açıklığa sahip olan köprülerdir. Bu köprülerde iki ana kablo köprü ağırlığının büyük kısmını taşırlar. Asma köprünün ankraj bloğu ana kablo ile zemini birleştirirler, bunun  önemi işverenler ve mühendisler çok iyi bilmektedirler. Bununla birlikte, ankraj bloğun içerisine geleneksel çimento enjeksiyonu yöntemi güvenilmez olarak düşünülür; çünkü enjeksiyonun kalitesinden emin olmak zordur ve enjeksiyon işleminde herhangi bir hata olması durumunda ard germe çeliklerinin değiştirilmesi mümkün değildir.
Bu problemi çözmek için OVM.MD sistemi geliştirildi.

OVM.MD Ankraj Blok Sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

-    OVM.MD sistemi kurulumu ve değiştirilmesi kolay olan değiştirilebilir ankraj sistemidir;
-    Kablo kuvvetinin gerçek zamanlı gözlenmesi;
-    Bağlayıcı çubuğun güvenlik katsayısı  ≥2.5;
-    %120 tasarım yükü altında, bağlayıcı birimin burulması ≦0.5mm;
-    Ankraj-ardgerme çeliğinin statik yük testi: Birlikte çalışma verimi ≥95%  ve kopma anındaki uzama  ξ≥2%
-    Ankraj-ön germe çubuğu montajı yorulma testi: 130 MPa gerilme aralığı altında ve maksimum gerilme 0.65 fGUTS olacak şekilde 2 milyon tekrarlı yorulma testinden geçmiştir.

 

loading