Kauçuk Köprü Genleşme Derzleri

Arfen çelik takviyeli kauçuk köprü genleşme derzleri (ARDBRIDGE) su geçirimsiz kauçuk ve çelik plakalardan oluşan, genleşme hareketlerini sönümleyebilen bir derz sistemidir. Bu sistemler fabrikamızda kauçuk elemanlar ve çelik plakaların yüksek ısı ve basınç altında birletirilmesi ile oluşurlar. Çelikten mamul kuvvetlendirme plakaları kauçuk malzeme ile vulkanize edilerek kompozit ve yüklere dayanıklı bir sistem oluştururlar. Bu üretim sistemi sonucu, ARFEN köprü genleşme derzleri, korozyona karşı garantili uzun ömürlü bir çözüm sunar. Kauçuk malzeme olarak kullanılacak şartnameye ve müşterinin istegine göre dogal kauçuk (NR) veya neopren (CR) kauçuk kullanılmaktadır. Kauçuk yüzey yag, gres, petrol, güneş ışınları kar ve tuzlama kimyasallarına karşı dayanıklıdır. Bu üretim metodu genleşme derzlerinin korozyona karşı çok dayanıklı olmasını saglamaktadır. ARBRIDGE genleşme derzleri döşeme betonu çarpıklıklarını absorbe edecek ve yapıdaki hareketleri ve genleşmeleri şekilde degiştirerek sönümlemek üzere tasarlanmışlardır. Bu gövdede bulunan su kanalları ve uygun drenaj baglantısı trafik güvenligini üst seviyede tutmaktadır. Özel tasarımları sayesinde araç geçişleri sırasında etrafa yayılan gürültü çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Farklı ölçülerdeki genleşme derzleri, uygun korozyona karşı dayanıklı galvanizli ankraj civataları ve kimyasal dübeller vasıtası ile betonarmeye her iki taraftan baglanırlar. Yük, ısı reaksiyonlarını ve mekanik titreşimleri absorbe ederler. Yatay yükler (Araçların fren kuvvetlerinde oluşan yükler, deprem yükleri, termal genleşmelerden kaynaklı uzama ve kısalmalar) kauçuk ve beton arasında sürtünme yolu ile kauçugun şekil degiştirmesiyle karşılanır. ARFEN köprü genleşme derzleri çelik yapı üzerine de uygulanabilir. Kauçuk üst yüzey sebebi ile aynı zamanda daha az gürültü ve titreşim oluşur. Deprem yükleri, rüzgar, ısıl degişiklikler ve fren yüklerinden dolayı köprü kirişleri hareket ederler ve bu yüzden hareketli mesnetlere ve derzlere ihtiyaçları vardır. 

ARFEN kauçuk genleşme derzleri, kauçuk yapısı sebebiyle düşey deplasmanları da telafi eder. Düşey deplasmana sebep olan hareketler ve yükler için bu karekteristik çok önemlidir. Bu tip köprü genleşme derzleri yürüyüş yollarında alüminyum veya kauçuk dönüş parçaları ile kombine edilebilirler. Kauçuk genleşme derzi ARBRIDGE serisi olarak, farklı hareket kapasitesine sahip sekiz tip modelimiz bulunmaktadır. Kauçuk genleşme derzlerimiz standart 2,00 metrelik modüller halinde üretilmektedir.

loading