Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

1)    Profesyonel Köprü Montajı

-    Köprü sistemleri için tasarım danışmanlığı
-    Sistem elemanlarının (askı, kablo, halat, ankraj, vb.) tasarımı, imalatı ve montajı
-    Köprü halat ve kablo kuvvetlerinin gerçek zamanlı güvenliği için izleme sistemi
-    Askı sistemlerinin bakımı ve onarımı
-    Köprülerin ana kiriş kesitinin montajı
-    Köprü montajı için gerekli özel araç ve ekipmanların kiralanması

2)    Özel Yapıların Montajı

Uygulama ekipmanları için özel sözleşme hizmetleri, tasarım danışmanlığı, kiralama hizmeti ve demiryolu taşımacılığı, ticari bina, spor salonu, liman, maden, rafineri gibi endüstriyel sektörlerde danışmanlık sağlar.
-    Yapısal ağır malzemelerin kaldırılması ve inşası
-    Yapısal ağır malzemelerin montajı için teknik danışmanlık veya krikonun kiralanması
-    Tasarım danışmanlığı, yapısal ağır malzemelerin yapım şemasının araştırılması ve geliştirilmesi
-    Yapı montajı için geçici yapının tasarım danışmanlığı
-    Uygulama ekipmanlarının tasarımı ve temini

3)    Yapısal Onarım ve Güçlendirme

a)    Üst yapının onarım ve güçlendirmesi
b)    Alt yapının onarım ve güçlendirmesi
c)    Diğer yapıların onarım ve güçlendirmesi

4)    Endüstriyel ve Kamu Yapıları

a)    Çok katlı binaların ardgerme işleri
b)    Çelik yapı ardgerme işleri
c)    Hidrolik ardgerme işleri
d)    Kablo membran yapıları ardgerme işleri

5)    Ölçme, İzleme, Bakım ve Güçlendirme

Can güvenliği izleme sistemi, veri toplama otomasyonu ve denetim alt sisteminden, yönetim kılavuzundan, elektronik denetim alt sisteminden ve resmi güvenlik değerlendirme alt sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemlerle kablo kuvvetleri gerçek zamanlı olarak izlenir ve köprünün yönetimi ve bakımı verimli olarak yapılır.

 

loading