Prefabrik Prekast Pedler ve Demiryolu Pedleri

Birden fazla uygulama için yatak pedleri üretme ve test etme becerimiz, imzamız haline geldi. Dönüşler, yükler ve yatay hareketler için telafi gerektiren köprü mesnetlerinden, binalara, hafif raylı projelere ve titreşimleri telafi eden makinelere kadar, hemen hemen her şekil ve boyutta ürün yapabiliriz.
Kauçuktan üretilen Arfen prefabrik pedleri (mesnetleri), prefabrik yapılarda yükün üst yapıdan alt yapıya aktarılması için kullanılırlar. Saçsız (yastık) veya tek yapraklı çelik fretli olarak deliksiz-delikli şeklinde üretim yapılmaktadır. Elastomer mesnetler yapılarda, köprülerde, prekast kirişlerde, çelik kirişlerde, öngermeli kirişlerde ve binalarda etkin ve ekonomik bir taşıyıcı elemanlardır.
Elastomer mesnetler projede belirtilen standartlara uygun dizayn edilerek üretilmektedir.
Kauçuk yastıklar, köprü ve inşaat endüstrilerinde çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Prekast ve çelik bileşenlerin genişlemesine ve daralmasına izin verirler. Hareket miktarı, yatak yastıgının kalınlıgına baglıdır. Ayrıca titreşimin yapı üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve gürültüyü dagıtmak için kullanılırlar.

loading