Sismik Duvar Destek Elemanları

Türkiye, deprem bölgesinde olup tarihi boyunca birçok büyük deprem yaşamıştır. Her depremi farklı tecrübelerle atlatmış, farklı sonuçlar elde etmiştir. Yaşananlar, yeni deprem yönetmelikleri ve yeni tasarım yaklaşımları oluşması gerektigini göstermiştir. Bu anlamda incelenmesi gereken konulardan biri de yapısal olmayan iç ve dış duvarlardır.
Geçmişten beri duvarların taşıyıcı eleman olarak görülmemesi sebebiyle hem tasarımcılar duvar modelde deprem etkisini göze almamış, hem de uygulayıcılar tarafından inşası önemsenmemiştir. Bu yaklaşım depremlerde can ve mal kaybına sebep olmuştur. Günümüze kadar olan büyük depremler mal kaybının %30’unun duvarlar sebebiyle oluştugunu göstermiştir. Bu da deprem esnasında oluşan kayıplarda duvarlarının önemini vurgulamaktadır.
Altın Core Inşaat Limited şirketi, duvarlar için deprem ve rüzgar kuvvetleri karşısında hasarı en aza indirecek elemanlar tasarlayıp üretmiştir. Duvarların tasarımında bina yer degiştirmelerinin ve bina statiginin etkilemeyecegi göz önüne alınmış, duvar kapasitesinin gelen kuvvetten fazla olmasına dikkat edilmiştir. Duvarların bir dogrultuda hareketi devam ederken diger dogrultuda mukavemeti korunmaktadır. Bu hareketin dogru şekilde gerçekleşmesi için kolon-duvar ve kiriş-duvar arasında belirlenen miktarda boşluk bırakılmaktadır, aynı zamanda çerçeve içinde duvarın uygun şekilde sabitlenmesi gerekmektedir. Duvar ve kolon arasındaki boşluk kat yüksekliginin yüzde biri kadardır. Kirişle duvar arasındaki boşluk da maksimum sehim miktarı veya 25 mm olarak belirlenmiştir. Boşluklar taş yünü, strafor vb. malzemelerle doldurulmaktadır.

Altın Core Duvar Destek Elemanları U şeklindedir ve dogrultusu boyunca ilave donatılar bulunmaktadır. Malzeme bakımından paslanmaz çelik veya galvanize çelik tercih edilmiştir. Yapılan araştırmalar, U şeklinde seçilen destek elemanı sayesinde duvarın her iki yöndeki hareketini de dogru şekilde yaptıgını, duvarı çok iyi saran bir destek elemanı oldugunu göstermiş, ilave donatılar da duvara diger yönde gelen kuvvetlere karşı önemli derecede koruma saglamıştır. Duvar uzunlugunun 4 m, duvar yüksekliginin 3.5 m ile sınırlandırılması gerekmektedir, 4 m yi aşan duvar boyu veya 3.5 metreyi aşan duvar yüksekliginde, sisteme destek kolon elemanı eklenmelidir.

 

 

loading